Home

 
Eurokalkulacka
Konverzny kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Home O NÁS Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group v médiách

Symfónia – investícia, ktorá má všetko, čo má mať

Štyri investičné kategórie

· Akcie z Euro-oblasti - Dow Jones Eurostoxx 50 index
· Európske štátne dlhopisy – Euro MTS 5-7 ročný index
· Fond nehnuteľností – European Public Real Estate index
· Hedge Fond – MSCI Hedge Invest Lyxor Tracker Fund Ltd., EUR Class

Index s najvyšším nárastom na majetku bude na konci svojej dvanásťročnej platnosti zhodnotený 50 percentami, druhý najvyšší 30 percentami a tretí najvyšší 20 percentami. Index s najnižším nárastom na majetku bude zhodnotený nulou a nezníži tak úspešnosť investície.   

„Klienti, ktorí investujú do novej symfónie, sa budú tešiť dvojitej istote“, ozrejmuje Dr. Günter Geyer,  generálny riaditeľ Wiener Städtische. „Erste bank ako emitent garantuje za zaplatený kapitál a Wiener Städtische súčasne finančne zabezpečí rodinných príslušníkov.
Takto má investor 100 %-nú garanciu kapitálu na konci doby trvania, 100 %-nú garanciu kapitálu v prípade smrti počas doby trvania a 150 %-nú garanciu kapitálu v prípade smrti úrazom počas doby trvania.
Výnosy zo Symfónie sú oslobodené od dane z kapitálového výnosu a dane zo špekulácie. Po uplynutí dvanástich rokov bude vyplatená suma vrátane zisku buď jednorazovo alebo ako mesačná doplnková penzia. Ponuka na minimálne upísanie je vo výške 5.000 eur.

Príklad:
Jednorazový vklad vo výške 10.000 euro, ktorý bol vložený pred dvanástimi rokmi -investovaný podľa kritérií Symfónie – by v čase od novembra 1992 do novembra 2004 narástol na potešiteľných 26.057 eur.*

* Simulácia sa zakladá výlučne na údajoch z minulosti ešte pred prvým vydaním Symfónie a je preto pre budúci vývoj nezáväzná.


Prípadné otázky:
Wiener Städtische Presseabteilung
Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Tel.: (01) 531 39-1027
Fax: 01/531 39-3134
E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at

Správy z tlače spoločnosti  Wiener Städtischen nájdete tiež na www stránke:
http://www.wienerstaedtische.at